CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI HEINEKEN VIỆT NAM VỚI SUPPLY CHAIN NEXTGEN 2020!

Chương trình QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ – HEINEKEN VIETNAM GRADUATE PROGRAM (HVGP) đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Các NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI – Bạn đã sẵn sàng?

Điều kiện ứng tuyển:

Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 2/2020

Không quá 2 năm kinh nghiệm (không tính thời gian thực tập/tình nguyện viên)

GPA >= 7.0 hoặc tương đương

Trình độ tiếng Anh tốt

Có năng lực lãnh đạo

Sẵn sàng thay đổi địa điểm công tác theo yêu cầu công việc (được Công ty thu xếp chỗ ở nếu địa điểm công tác ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh)

💠 Phòng ban tuyển dụng:

Chuỗi cung ứng – Sản xuất (các chuyên ngành về Công nghệ, Điện – Điện tử, Kỹ thuật, Tự động hoá, Công nghệ thực phẩm,…..)

Chăm sóc Khách hàng và Kho vận (Customer Services & Logistics)

Mua hàng (Purchasing)

An toàn và môi trường (Safety & Environment)

Hạn chót đăng ký: 07/11/2019

Ứng tuyển ngay tại: http://supplychainnextgen.com/

🙋‍♂️ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập

🌐 careers.theheinekencompany.com/Vietnam

📩 Hoặc email về: GoPlaces.Vietnam@heineken.com

#HEINEKENVietnam #HVGP #SupplyChainNextGen #GoPlaces

(475)