Intern at Bosch Vietnam – HcP/MFG1 Introducing

Sắp tới, Team Line Engineering của bên Element Line (MFG1) cần tuyển 1 bạn intern.

Công việc như hình ảnh đính kèm phía dưới, chủ yếu là hỗ trợ các công việc như:

  1. Improve Line OEE & related work to Line Output.
  2. Quality related Topics.
  3. Project related Topics.
  4. Lean Production related Topics.
  • Kiến thức cần rất gần với ngành IE hoặc LOG.

Sinh viên quan tâm có thể gửi CV + bảng điểm qua  Email : tan.buiduy@vn.bosch.com

(356)