THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP HÈ (INTERNSHIP 2) NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP HÈ  NĂM HỌC 2020-2021

 

Sinh viên đăng kí thực tập hè năm học 2020-2021 thực  hiện các bước  sau:

 

  • Sinh viên đăng kí  thực  tập trên Edusoft. Thời gian đăng kí theo thông báo của Phòng Đào Tạo cho học kì hè

  • Sinh viên đăng kí công ty thực tập cho Thư kí Khoa (Tham khảo Danh sách công ty thực tập hè khoa IEM 2020)

  • Trường hợp 1: Sinh viên tự tìm công ty thực tập theo nguyện vọng.

Vì quy trình xét hồ sơ, phỏng vấn và có kết quả của các công ty khá lâu (có thể 1-2 tháng) nên sinh viên cần lưu ý tự tìm công ty thực tập sớm để có thông tin phản hồi sớm cho Thư kí Khoa trước Deadline 23/4/2021

Yêu cầu quy mô công ty thực tập: Cty dich vụ tự tìm phải có hơn 10 nhân sự, Cty Sản  xuất phải có hơn 10 nhân sự và hệ thống máy móc Sản xuất hay kho lớn hơn 300m2

  • Trường hợp 2: Sinh viên đăng kí công ty thực tập theo danh sách công ty của Khoa thông báo (Lưu ý: khi phân công Cty do Khoa tìm không thể ưu tiên nhà xa hay gần với Cty được).

Sau ngày 23/4/2021, nếu sinh viên chưa tự tìm được công ty thực tập, sinh viên đăng kí công ty thực tập theo danh sách công ty đối tác của Khoa đưa ra. Sinh viên cung cấp CV, thông tin GPA, địa chỉ, email, điện thoại trước 7/5/2021.

 

Sinh viên trong trường hợp 2 cần tuân thủ theo sự sắp xếp của Khoa.

Trong quá trình được phân công công ty và quá trình thực tập nếu SV tự ý bỏ công ty không có lý do chính đáng thì xem như sinh viên đã bỏ thực tập học kỳ đó. (Vì bỏ công ty do Khoa Phân công không lý do chính đáng sẽ làm mất uy tính của Khoa làm ảnh hưởng tới các SV khóa sau)

Nếu bỏ công ty được phân công với lý do chính đáng, lý do đó SV phải làm đơn và được Ban Chủ Nhiệm Khoa đồng ý thì mới xem như hợp lệ.

– Sinh viên xem danh sách công ty thực tập được phê duyệt, giáo viên hướng dẫn  trước ngày 15/6/2021

– Sinh viên thực tập hè tối thiểu 8 tuần ở công ty và trở lại học vào tháng 9/2021

(63)