Thông báo chương trình TĐSV tại Hàn Quốc và Nhật Bản trong HK2, năm học 2021-2022

1. Chương trình TĐSV tại Kyushu University, Nhật Bản.
Hạn nộp: 01.10.2021
2. Chương trình TĐSV tại ĐH Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc.
Hạn nộp: 10.10.2021
Các thắc mắc về hồ sơ vui lòng liên hệ qua email nthang@hcmiu.edu.vn

(93)