THÔNG BÁO: MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC

�� THÔNG BÁO: MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC
Phòng CTSV thông báo đến sinh viên khóa 2020 trở về trước việc mua BHYT. Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng yêu cầu để đảm bảo việc mua BHYT đúng thời hạn.
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại: http://iuoss.com/2021/09/27/tb-so-1-mua-bao-hiem-y-te-
nam-2022-danh-cho-sv-khoa-2020-tro-ve-truoc/
�� Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (P.CTSV-O1.105),
email
nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334)

(7)