𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐂𝐄 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 | 𝐏𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐫

𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐂𝐄 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 | 𝐏𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐫

Chào cả nhà, chúng mình đã trở lại rồi đây nè 😘
Hiện tại đại gia đình SEHC đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Purchaser (Open for Fresh Graduates)

🍀 YÊU CẦU 🍀
✅ Tốt nghiệp Đại Học các Chuyên ngành liên quan: Industrial Management, Foreign Trade, International Business, Logistic and Supply Chain, v..v.
✅ Có kiến thức về Purchasing, Supply Chain, Foreign Trade.
✅ Năng động, sẵn sàng hoàn thành các công việc được giao.
✅ Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.

➡️ Xem chi tiết JD: https://sec.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Samsung_Careers/job/Hi-Tech-Park-Ho-Chi-Minh-Vietnam/Purchaser_R48181
#Samsung
➡️ Apply bằng cách gửi CV vào:
📧: tuanvinh.tr@samsung.com

(19)