[LOGISTORISE] Chuỗi cung ứng toàn cầu hỗn loạn trước mùa mua sắm cuối năm

[LOGISTORISE]

Chuỗi cung ứng toàn cầu hỗn loạn trước mùa mua sắm cuối năm

#IEM #IU #LogiStorISE

Thương mại toàn cầu vẫn là một mớ hỗn độn, chi phí vận chuyển tiếp tục gia tăng khi mùa mua sắm Giáng Sinh đến gần.

Đầu tháng 10 là thời điểm ngành bán lẻ thế giới bước vào mùa cao điểm. Nhưng ngành này đã ở trong nhiều trạng thái hoảng loạn khác nhau mà thông thường mọi năm chỉ diễn ra vài tuần trước lễ Giáng Sinh.

Đầu năm 2020, các doanh nghiệp hy vọng những nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ sớm được giải tỏa. Nhưng đến giờ, chúng chỉ có tồi tệ hơn nhiều, đẩy mùa mùa sắm cuối năm vào rủi ro…

Link: https://vnexpress.net/chuoi-cung-ung-toan-cau-hon-loan-truoc-mua-mua-sam-cuoi-nam-4366990.html

Nguồn: https://vnexpress.net

(5)