THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021 TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Nhà trường thông báo đến sinh viên Khóa 2021 về việc đăng ký chọn môn Giáo dục Thể chất như sau:

Do tình hình dịch Covid 19 chưa ổn định, các môn Giáo dục Thể chất không thể tổ chức học tập trung. Vì vậy, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất theo hình thức trực tuyến. Sinh viên Khóa 2021 vui lòng đăng ký lại môn Giáo dục Thể chất, cụ thể:

1.Đối tượng: sinh viên Khóa 2021 thuộc các chương trình sau:

– Chương trình trong nước cấp bằng: trình độ IE2 và AE1.

– Chương trình liên kết Sunny Binghamton: trình độ IE2, IE3 và AE1.

  1. Môn học: sinh viên chọn một trong hai môn Aerobic và Võ thuật.
  2. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký theo đường link:Tại Đây
  3. Thời gian: sinh viên đăng ký đến 21g00 ngày 06/10/2021. Sau thời gian trên, nếu sinh viên nào không đăng ký chọn môn, Nhà trường sẽ sắp xếp ngẫu nhiên phù hợp với Thời khóa biểu của sinh viên.

* Lưu ý: sinh viên chỉ chọn một lần, trong trường hợp sinh viên chọn nhiều lần Nhà trường sẽ lấy kết quả lần sau cùng của sinh viên.

Sinh viên cập nhật và thực hiện theo thông báo.

Trân trọng.

Nguồn: https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1194

(6)