Chuyên gia phân tích tối ưu hóa & AI

AI & Optimization Analyst
Requirements
Requirement Analysis – Understand and analyse the clients’ pain points, problem statements and functional requirements…

Xem thêm
Chuyên gia phân tích tối ưu hóa & AI
Yêu cầu
Phân tích yêu cầu – Hiểu và phân tích các điểm đau, nhận định vấn đề và yêu cầu chức năng của khách hàng
Cấu hình – Cấu hình sản phẩm flagship của chúng tôi WorkforceOptimizer để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của khách hàng
Kiểm tra & Đánh giá – Thực hiện kiểm tra đơn vị và hệ thống của ứng dụng được cấu hình để phản hồi và cải thiện
Giáo dục & Đào tạo – Quản lý và đảm bảo bàn giao mượt mà các ứng dụng được cấu hình cho các bên liên quan nội bộ để giao dự án
Bằng cấp
Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin, Kỹ thuật hoặc Kinh doanh
0-3 năm kinh nghiệm làm nhà phân tích kinh doanh hoặc nhà phân tích chức năng/triển khai. Chào mừng sinh viên mới tốt nghiệp đến nộp hồ sơ
Nền tảng trong các khu vực chức năng Nhân sự, Bảng lương, hoặc Thời gian & Điểm danh là một lợi thế
Tư duy phản biện mạnh mẽ và kỹ năng giải quyết vấn đề: áp dụng khả năng phân tích mạnh mẽ hoặc bản năng vào những thời điểm thích hợp để đưa ra cuộc gọi phán đoán đúng đắn
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp đặc biệt: một người lắng nghe tuyệt vời có thể nhặt được những nét tinh tế mà những người khác có thể không nhận ra được
Có thể làm việc độc lập và như một nhóm: có thể hỗ trợ nhiều khách hàng đồng thời, có thể đa nhiệm vụ và ngăn nắp trong môi trường nhanh chóng
Phơi sáng bằng tay trong thiết kế giải pháp lái xe
Cơ hội làm việc với sản phẩm flagship thú vị của chúng tôi WorkforceOptimizer
Quyền lợi
Phơi sáng bằng tay trong thiết kế giải pháp lái xe
Cơ hội làm việc với sản phẩm flagship thú vị của chúng tôi WorkforceOptimizer

(9)