Thông báo về ngoại ngữ và nộp lý lịch in bằng

Thông báo về ngoại ngữ và nộp lý lịch in bằng
1. Phòng Đào tạo Đại học kính gửi thông báo về việc sử dụng kết quả thi IELTS Indicator và TOEFL iBT Edition để xét công nhận tốt nghiệp và thực hiện LVTN.
2. Ngoài ra, sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1,2 và sinh viên dự kiến sẽ ra ở đợt xét tốt nghiệp 3 (tháng 12).
Những bạn nào CHƯA nộp Lý lịch trích ngang + 2 hình 3*4 để in bằng ĐỂ RỜI , vui lòng gửi qua bưu điện về phòng Đào tạo Đại học (O2.708). (chỉ cần nộp 2 hình 3*4 để rời sau có ghi thông tin như yêu cầu là được nhé)
Danh sách SV tn đợt 1,2 xem tại:
Deadline để nộp: 30/11/2021

(9)