[LOGISTORISE] Đi ngược dòng suy giảm kinh tế trong đại dịch, ngành logistics Việt Nam vẫn tăng trưởng song 80% cuộc chơi lại rơi vào tay nước ngoài!

[LOGISTORISE]

Đi ngược dòng suy giảm kinh tế trong đại dịch, ngành logistics Việt Nam vẫn tăng trưởng song 80% cuộc chơi lại rơi vào tay nước ngoài!

#IEM #IU #LogiStorISE

Mỗi năm chi phí logistics (bao gồm chi phí vận tải, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác…) ở Việt Nam khoảng 37-40 tỷ USD. Tuy nhiên, 30-35 tỷ USD trong số đó đã thuộc về các doanh nghiệp ngoại, xem như phần ngon nhất của “miếng bánh” logistics tại Việt Nam đang nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài.

Link file: https://cafef.vn/di-nguoc-dong-suy-giam-kinh-te-trong-dai-dich-nganh-logistics-viet-nam-van-tang-truong-song-80-cuoc-choi-lai-roi-vao-tay-nuoc-ngoai-20211205184012104.chn?fbclid=IwAR0_dJTlvFJuceMlBowVpB0HTwfcwE8GSPGojt3kGIL8u7DFx9XcRVd0ilk

(11)