SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

February 2022

Thông báo chụp hình Kỷ yếu cho Khoá tốt nghiệp năm 2021

Để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp sắp diễn ra, sinh viên đã được xét tốt nghiệp/chuẩn bị được xét tốt nghiệp đăng ký chụp hình kỷ yếu.   Thông tin về đợt chụp, sinh viên có thể xem tại link: http://iuoss.com/2022/02/14/tb-v-v-chup-hinh-ky-yeu-cho-sinh-vien-tot-nghiep-khoa-2021/ Thân mến,

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2021–2022

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2021–2022   Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo về việc học tập tuần Sinh hoạt Công dân Giữa khóa (SHCD GK) năm học 2021-2022 chi tiết cụ thể như sau: 1.      Thời gian tổ chức: 19/02/2022 (Thứ 7). 2.      Đối tượng: Sinh viên khóa …

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2021–2022 Read More »