Summer School – Udkast

Chương trình International Summer School 2022 tại University of Southern Denmark (SDU). Thông tin chương trình như sau:
1. Thời gian: Từ 06/08 đến 20/08/2022 (2 tuần);
2. Chi phí:
3. Hướng dẫn đăng ký:
Bước 1: SV nộp hồ sơ định dạng PDF cho TT TĐGDQT qua email nbhan@hcmiu.edu.vn trước ngày 25/03/2022 để được trường ĐHQT phê duyệt. Bộ hồ sơ yêu cầu:
  • 02 Bảng điểm gốc (thang 4 và thang 100);
  • Bản sao trang thông tin Hộ chiếu (còn hạn ít nhất 2 năm);
  • Đơn xác nhận trình độ tiếng Anh (theo mẫu tại https://tinyurl.com/2p8bkjjt);
  • Thư đề cử từ trường ĐHQT (theo mẫu tại https://tinyurl.com/2p88pahc);
Lưu ý: Đối với Đơn xác nhận tiếng Anh và Thư đề cử, SV điền thông tin và nộp cho CIM để được hỗ trợ ký xác nhận.
Bước 2: Sau khi được trường ĐHQT phê duyệt tham gia chương trình, SV đăng ký trực tuyến với SDU tại hệ thống https://www.sdu.dk/resources/net/ansskema.aspx?s=en&l=172

(9)