[LOGISTORISE] Gia tăng đầu tư bất đGia tăng đầu tư bất động sản kho lạnh

[LOGISTORISE]

Gia tăng đầu tư bất động sản kho lạnh

#IEM #IU #LogiStorISE

Bán lẻ thương mại hiện đại là đòn bẩy chính cho nhu cầu kho lạnh đang tăng cao, vì khoảng 80% nhu cầu đến từ các ngành thực phẩm…

Link bài viết: https://vneconomy.vn/gia-tang-dau-tu-bat-dong-san-kho-lanh.htm?fbclid=IwAR3Gm-p6YNZ6nD-hYpPYvm_HGyip03mXIsZUV3-DiFpHuOBR1voV1JOjLrg

Nguồn: https://vneconomy.vn/

(3)