Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2021 – 2022

Phòng CTSV thông báo chương trình học bổng Vừ A Dính dành cho sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích tốt trong học tập
 
📌 Số lượng học bổng: 30 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
📌 Giá trị học bổng: 1.500.000 đồng/suất.
📌 Thời hạn đăng ký: đến 16h00 ngày 11/4/2022.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://iuoss.com

(9)