University Talk – Maersk

Công ty Maersk tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ với các bạn sinh viên ĐH Quốc tế về những chủ đề liên quan đến ngành logistics cũng như những cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành.
🔹Chi tiết:
👉Thời gian: ngày thứ 07, 21/05/2022 (9h – 11h)
👉Thời lượng: khoảng 2 – 2.30 tiếng
👉Đối tượng tham dự: ưu tiên các bạn sinh viên năm 04, ngành Logistics, mong muốn tìm hiểu và làm việc trong ngành Logistic
💥Nội dung chương trình:
Global and Maersk Vietnam introduction
Sharing on Maersk’s journey to become the global integrator container logistics
Sharing on Development journey and career progression at Maersk
LEAD – Maersk Talent Program for fresh graduates
💥Diễn giả:
Mr. Carlos Forey – Area Head of Customer Experiences Team
Ms. Julia Vu – People Partner
Ms. Lan Anh Nguyen – Area CX Learning and Development Manager
💥Phần mềm sử dụng: MS Team
💥Ngôn ngữ chia sẻ: tiếng Anh
SV đăng ký tham dự theo link bên dưới:
Deadline: 19/04/2022University Talk –

(15)