SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

July 2022

Tuyển sinh BS-MS

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ (BS-MS) được triển khai từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho phép sinh viên đại học có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (khoảng 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình …

Tuyển sinh BS-MS Read More »

IU Student Exchange and Study Abroad Program – IU SEaSAP

Webinar about the International University Student Exchange and Study Abroad Program (IU SEASAP) organized by the Center for International Education. Specific information is as follows: Time: From 19h00 to 21h00, March 18, 2022 (Friday); Format: online (online). The Zoom meeting link will be sent to students who register to attend the following Webinar. Registration link: …

IU Student Exchange and Study Abroad Program – IU SEaSAP Read More »

Projects

On-going Projects   Time Project name Project leader Level 2020 – 2022 Vehicle Routing Problem with Multi trips, Multi depots, and Multi transfer points in Solid waste Collection and Transport: A case study of HCMC Dr. Hà Thị Xuân Chi VNU HCMC 2020 – 2022 2 stage stochastic linear programming for order allocation and production …

Projects Read More »