SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Educational publication

Join Programs

JOINT PROGRAMS No. Major Foreign Educational Institution Approval Decision Relevant Documentation University-Level Joint Program 1 Industrial and Systems Engineering Binghamton  University (Hoa Kỳ) 1205/QĐ-ĐHQG-QHĐN 143/QĐ-ĐHQG-QHQT 2 Industrial and Systems Engineering Rutgers  University (Hoa Kỳ) 1204/QĐ-ĐHQG-QHĐN  

List of Graduated Students

List of Graduated Students_Year 2019 – 2020 List of Graduated Students_Year 2021-2022 List of Graduated Students – Year 2022-2023         Attachments [IEM] DSTN 1105 (881 kB)

List of Enrolled Students

List of Enrolled Students K20 List of Enrolled Students K21 List of Enrolled Students K22         Attachments DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC K22 (ERROR)DANH SÁCH NHẬP HỌC K20 (ERROR)

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021

Bieu mau 18_2020 – 2021_IEM_revised course goals Attachments Bieu mau 18_2020 – 2021_IEM_revised course goals (ERROR)

Decisions for Issuing Programs

Decisions for Issuing Programs No. Major Code Approval Decision First Batch University Degrees 1 Industrial and Systems Engineering 7520118 1457/ĐHQG-ĐH&SĐH 2006 2 Logistics and Supply Chain Management 7510605 703/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 2014 Masters Degrees 1 Industrial and Systems Engineering 8520118 1431/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 2013 2 Logistics and Supply Chain Management 8510605 792/QĐ-ĐHQT 2022 Doctorate Degrees 1 Industrial and Systems …

Decisions for Issuing Programs Read More »

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto