SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Internship 1 HK 3 NH 2022 – 2023 (Kewpie and TCTT)

Internship 1 HK 3 NH 2022 – 2023 (Kewpie and TCTT)

(っ◔◡◔)っ THÔNG BÁO TOUR KEWPIE Sinh viên đã đăng ký tham quan tour Kewpie vào ngày 25/04/2023 Lưu ý: Có mặt đúng 6h50 trước lab A2.106 (7h xe sẽ xuất phát) Người dẫn đoàn: Trần Đức Khánh Tân SV đã đăng ký mà không tham dự sẽ bị trừ 20% số điểm trong báo cáo Internship 1 ở HK hè. 

✌(◕‿-)✌ THÔNG BÁO TOUR TCTT Sinh viên đã đăng ký tham quan tour TCTT vào ngày 27/04/2023 Lưu ý: Có mặt đúng 7h50 trước lab A2.106 (8h xe sẽ xuất phát) Người dẫn đoàn: Trần Đức Khánh Tân ⛵SV đã đăng ký mà không tham dự sẽ bị trừ 20% số điểm trong báo cáo Internship 1 ở HK hè.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDwbjEelxOYKndHy3e1D95xhXBfN0dx_MSdRnEiLCSc/edit?fbclid=IwAR2-jvMNiQGEqryjrvRHawvCfH2PzzGjwG83eFCitjBFvwHp-pGDYoKFU4c#gid=2007532238

Internship 1 HK 3 NH 2022 – 2023 (Kewpie and TCTT)