SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Đảm bảo chất lượng

Cảm ơn các bạn đã tham gia đánh giá chất lượng môn học và dịch vụ của IEM. Bạn có thể xem tổng kết các kết quả đánh giá ở đây. Các góp ý xây dựng của bạn về giảng dạy, cơ sở vật chất, thư viện và các hỗ trợ khác đã được tiếp nhận và gửi đến người phụ trách tương ứng để có những biện pháp khắc phục cần thiết và thực hiện tốt hơn. Những phản hồi liên quan đến chất lượng giảng dạy môn học sẽ được Trưởng Khoa trả lời chính thức đến sinh viên.