Thông báo

Để việc chỉnh sửa luận văn Tốt nghiệp cuối khóa đợt 1 năm 2017 được tiến hành tốt hơn, Bộ môn KTHTCN xin thông báo gia hạn thời gian hoàn tất chỉnh sửa luận văn cho khóa MISE đợt 1 năm 2017. Deadline gia hạn: 31/5/2017. (34)