Phương thức xét tuyển năm 2022

Khoa Kỹ Thuật và Quản Lý Công Nghiệp Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp (IEM) của trường Đại học Quốc Tế (ĐHQT), Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 09/2019 từ sự phát triển trên nền tảng truyền thống của Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công Nghiệp (KTHTCN) của trường ĐHQT, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 01/2009. Trải qua quá trình phát triển hơn một thập kỷ qua, Khoa IEM hiện có hơn 1500 sinh viên, và 9 khóa sinh viên tốt nghiệp thuộc hai Read More …