Giới thiệu khoa IEM

School of Industrial Engineering and Management

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà lãnh đạo trong các lãnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

MỤC TIÊU, TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

MỤC TIÊU:

Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp nhìn nhận là một hệ thống trong đó sinh viên là đầu vào và đầu ra là nhân tốquan trọng. Vì vậy, sinh viên là động lực chính cho tất cả các hoạt động của Khoa. Cụ thể, mục tiêu là:

 • Duy trì chất lượng giảng dạy và học tập xuất sắc
 • Tuyển dụng và duy trì các giảng viên và nhân viên có trình độ cao để hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ tại Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp
 • Tăng cường môi trường học tập để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu
 • Thu hút sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế
 • Tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp và các tổ chức giáo dục có uy tín khác

TẦM NHÌN:

 • Giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật hệ thống tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

 • Phát triển các nhà lãnh đạo trẻ tương lai trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Việt Nam
 • Chuẩn bị cho người học suốt đời để hoàn thành công việc chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chiến lược giảng dạy của khoa dựa trên triết lý xây dựng, trong đó nhấn mạnh rằng học tập là một quá trình xã hội tích cực. Nói cách khác, người học nên học cách khám phá các nguyên tắc, khái niệm và sự kiện cho bản thân và cá nhân có ý nghĩa thông qua các tương tác với nhau và với môi trường họ sống. Ngoài ra, người học tham gia vào các hoạt động liên quan trực tiếp đến ứng dụng học tập. Chiến lược dạy và học của khoa do đó tập trung vào các vấn đề sau:

 • Sinh viên định hướng
 • Học tập có tính hợp tác
 • Học tập kinh nghiệm
 • Tích hợp lý thuyết và thực hành
 • Sử dụng CNTT
 • Định hướng nghiên cứu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Mục tiêu: Chương trình đại học của ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (ISE) sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế trong việc thiết kế, vận hành, cải thiện và tối ưu các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

 • Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: Sinh viên học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế, bằng Kỹ sư “Kỹ thuật hệ thống công nghiệp”, do trường Đại học Quốc tế cấp.
 • Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).

CƠ HỘI NGHÊ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

 • Theo đuổi việc học lên cao hơn, có khả năng cạnh tranh thành công để giành được những học bổng uy tín để có thể theo học các chương trình cao học ở nước ngoài.
 • Trở thành kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp giỏi, có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần, quản lý chất lượng, lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và sắp xếp các mặt bằng trong các công ty/ cơquan:
 • Về sản xuất: các công ty nước ngoài, tư nhân, doanh nghiệp nhà nước với tất cả loại hình sản xuất
 • Về dịch vụ: khách sạn, bệnh viện, sân bay, các công ty dịch vụ bán lẻ, giao nhận

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Tối ưu hóa và vận hành Giải pháp nghiên cứu cho các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ
 • Giải pháp chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng điện tử
 • Nhà máy thông minh.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Có hai loại danh hiệu tương ứng với hai loại chương trình do ISE cung cấp:

 • IU-VNU Degrees được IU-VNU cấp cho sinh viên hoàn thành chương trình IU. Bằng cấp là “Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống” [Exh.1.10.Cấp Cử nhân Kỹ thuật Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống].
 • Oversea Degrees được trao cho các trường đại học đối tác dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình twining.


CÔNG BỐ KHOA HỌC

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Phòng O2 – 602
Điện thoại: (84 – 28) 37244270 số máy lẻ: 3327, 3982
Email: ise@hcmiu.edu.vn
Website: http://iem.hcmiu.edu.vn

(0)