Hệ thống sản xuất tự động

Research Area:

Study the procedure of Flexible Manufacturing System(FMS)

Chức năng chính:

FMS là hthng sn xut tự động theo dây truyn vi stích hp ca các thiết b: Máy
tính, các trung tâm gia công CNC, rôb
t, Kho hàng, cp phôi tự động, các thiết bị điu khin…
H
thng được thiết kế, qun lý và điu hành bng các phn mm chuyên dùng

Opened: 2015

Technician: Nguyen Phat Nhut

Danh mục các thiết bị và máy móc của lab:

No Thiết bị Mô tả Hình ảnh
1 Hệ thống băng chuyền Trm băng ti dng lp ráp sn phNm bao gm trm đệm cho hCIM:
– Tr
m dng băng ti
– B
ộ đệm: Có hai vtrí định hình để dcác tm hoc để xếp các tm nâng
– H
thng theo dõi pallet, mt mi trm làm vic, cho phép nhn dng trc tuyến mi
pallet: G
m cphn cng và phn mm định dng theo thi gian thc và giám sát các pallet
2 Nhà kho Hthng lưu givà ly hàng tự động ASRS (Automatic Storage and Retrieval Systems)
là m
t phn ca hthng qun lý tích hp máy tính, ASRS được điu khin hoàn toàn bng
ph
n mm OpenCIM. Hthng ASRS phc vcho vic minh hovà ging dy các nguyên lý và
ph
ương pháp ca các hthng lưu gitự động, như FIFO (vào trước ra trước), LIFO (vào sau ra
tr
ước) và hthng kim soát kho ngu nhiên, để tránh tc nghn, ti ưu hoá giai đon sn xut.
Điu khin rôbt cung cp cho hthng ASRS khi vn hành các khnăng giao tiếp I/O
hay RS232 ,
điu khin thi gian thc, đa nhim, sao lưu bnhvà các tham số định nghĩa bi
ng
ười dùng. Phn mm ASRS cung cp trng thái kho trc tuyến và kim soát bng màn hình
đồ ho. Phn mm này cho phép tích hp ASRS vi cphn mm qun lý CIM và MRP, cho
phép ki
m soát toàn bquá trình qun lý CIM.
3 Scorbot ER-9 PRO robot trạm gia công có cu trúc cơ khí kiu trc thng đứng, khung m. Có
cánh tay c
ơ khí, bộ điu khin USB, cáp truyn thông, phn mm điu khin
4 Máy Phay CNC BenchMill 6000 BenchMill 6000 là một trung tâm gia công CNC để bàn dựa trên PC cho phép hướng dẫn sản xuất CNC mạnh mẽ và tiên tiến

Công nghệ phay CNC giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của phay CNC (Điều khiển số máy tính) bằng cách làm việc với nhiều ứng dụng gia công khác nhau với BenchMill 6 × 00.

The machining center features an intuitive software interface and conforms to industrial EIA, ISO, Fanuc and G&M code standards.

5 Máy tiện CNC BenchTurn 7000 BenchTurn 7000 là một máy tiện CNC để bàn cho môi trường học tập. 7000 được trang bị động cơ bước 2 trục, ốc vít bóng, động cơ trục không chổi than tốc độ thay đổi, công tắc giới hạn / nhà và trục chính côn MT3 với đuôi xe MT2
6 ScorBot

ER-4u

Tích hp vi hthng ER – Open CIM cho ng dng kim soát cht lượng bng quan sát.
Cùng v
i rôbt SCORBOT cho các tác vca rôbt cn điu khin bng nh trong
các quá trình ki
m soát cht lượng.
7 Robot hàn ScorBot

Yaskawa

MOTOMAN MH5 là robot 6 trục nhỏ gọn, tốc độ cao, cung cấp hiệu suất vượt trội trong nhiều ứng dụng như đóng gói, xử lý vật liệu, chăm sóc và phân phối máy, trong đó cần có tính linh hoạt.
8 Siemens Simatic S7-400
9 Hệ thống sử dụng khí nén
10

(0)