SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > 𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023

𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023

🚩𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023
SV Chuẩn bị đăng ký môn học Internship 2 HK 3 NH 22 – 23 lưu ý:
👉SV chủ động tìm công ty thực tập cho HK 3 liên quan đến ngành nghề ở các vị trí như: mua hàng, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch vật tư, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, xuất nhập khẩu, quản lý vận tải, cảng, kho bãi, chuỗi kinh doanh bán lẻ (coopmart, mega, bách hóa xanh, winmart…)…(thời gian từ 6/4 đến 15/6) -> 𝙆𝙝𝙞 𝙘ó 𝙘ô𝙣𝙜 𝙩𝙮 𝙎𝙑 𝙘ậ𝙥 𝙣𝙝ậ𝙩 𝙫à𝙤 𝙡𝙞𝙣𝙠: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyQHwLc…/viewform
👉SV phải thực tập tối thiểu 8 tuần fulltime (40 ngày làm việc) hoặc nhiều tuần hơn (parttime) nhưng phải bảo đảm tích lũy được tối thiểu 40 ngày làm việc tại doanh nghiệp.
👉Đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐇𝐊 𝟑: 𝐒𝐚𝐮 𝟏𝟓/𝟕 Những SV vẫn chưa có công ty thực tập sẽ đăng ký drop môn internship 2 với VP Khoa O2.602 và đăng ký môn học này trong HKI tiếp theo. Lúc này, SV sẽ tự chủ động tìm công ty thực tập cho phù hợp với lịch học của mình và vẫn đáp ứng yêu cầu môn học này. -> SV phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu đánh giá và guideline guideline sẽ gửi qua email vào đầu HK đính kèm trước 15/10 tại VP Khoa O2.602)
👉 Đối với HK1: SV phải điền link công ty thực tập cho khoa (link bên trên) trước 30/09/2023 (SV có thể đăng ký drop môn Internship 2 trước 30/9 tại Vp Khoa O2.602) -> SV phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu đánh giá và guideline sẽ gửi qua email vào đầu HK trước 15/01)

𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto