SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Phòng O2 – 602
Điện thoại: (84 – 28) 37244270 số máy lẻ: 3327, 3982
Website: http://iem.hcmiu.edu.vn
Email: ise@hcmiu.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/iemiu

LIÊN HỆ NGAY