SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement

BUU Summer Cultural Camp 2024

1.   Thông tin chương trình: Chương trình này là một trại hè kéo dài 07 ngày giúp sinh viên khám phá truyền thống, ngôn ngữ, phương pháp