SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement

Talkshow: Tìm về hạnh phúc

*Thời gian: 15:30-17:30 Thứ ba, 26.03.2024 * Địa điểm : A2-512 * Số lượng : 50 Sinh viên * Đăng ký tham gia buổi chuyên đề