SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > News and Events

IU INNOVATION CAMP 2023

🍊 IU INNOVATION CAMP 2023 🍊 ⚡⚡ TIN NÓNG, TIN NÓNG ⚡⚡ 🔥 Lịch tổ chức Innovation Camp 2023 được thay đổi nhằm tạo điều