SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Faculty of Industrial and Systems Engineering

Dr. HÀ THỊ XUÂN CHI

Vice Dean of School of Industrial Engineering and Management.

Head of Department of Industrial Systems Engineering

Read More »

Dr. NGUYỄN VĂN CHUNG

Lecturer

Read More »

Dr. PHẠM HUỲNH TRÂM

Lecturer

Dr. ĐÀO VŨ TRƯỜNG SƠN

Lecturer

Read More »

Assoc.Prof. PHAN NGUYỄN KỲ PHÚC

Lecturer

Read More »

 
M.Eng. TRẦN VĂN LÝ

Lecturer

Read More »

Staffs

B.ENG. NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

Teaching Assistant

Read More »

B. Eng. NGUYỄN LÊ MINH HOA

Read More »

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto