SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Secretary

ĐÀO THỊ XUÂN DUYÊN

Email: dtxduyen@hcmiu.edu.vn.
Room: A2.602.

ĐẶNG THỊ NGỌC LINH

Email: dtnlinh@hcmiu.edu.vn
Room: A2.602

LÊ HỒNG PHÚC 

Email: lhphuc@hcmiu.edu.vn
Room: A2.602