SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News

[𝗨𝗛𝗨𝗕 𝗡𝗘𝗧𝗪𝗢𝗥𝗞 𝘅 𝗠𝗔𝗘𝗥𝗦𝗞] _ 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹𝗸 “𝗟𝗘𝗔𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻”

[𝗨𝗛𝗨𝗕 𝗡𝗘𝗧𝗪𝗢𝗥𝗞 𝘅 𝗠𝗔𝗘𝗥𝗦𝗞] _ 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹𝗸 “𝗟𝗘𝗔𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻” ————— 💙Link đăng ký: https://bit.ly/LEAD2023-InformationSession ————— 👤Chương trình LEAD 2023 gồm những phòng

Thông tin học bổng Kumho Asia & EVN năm học 2022 – 2023

1. Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2022 – 2023 Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY 2. Chương trình học bổng EVN năm học 2022 – 2023 Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 – 𝐕𝐍𝐔𝐇𝐂𝐌 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡.𝐃. 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠.

𝐈𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 – 𝐕𝐍𝐔𝐇𝐂𝐌 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡.𝐃. 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠. Today, most manufacturing companies and enterprises