SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

About US

The School of Industrial Engineering and Management (IEM) was established to attract top talent, educate and prepare them to become leaders in Logistics & Supply Chain Management (LSCM) and Industrial & Systems Engineering (ISE) fields in Vietnam and other countries. The School of IEM offers programs to satisfy the needs of industrial development, research, education, and entrepreneurship in LSCM and ISE.

NEWS

[JOB FAIR 2023] THE BEGINNING OF A DREAM

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 – 𝐉𝐨𝐛 𝐅𝐚𝐢𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 Chương trình Ngày hội việc làm – Job Fair là sự kiện thường niên được tổ chức

Internship 2 – Gemadept

Gemadept tuyển SV thực tập cho HK hè năm 2022 – 2023 Số lượng 20 -30 SV (có qua chọn lọc hồ sơ, Phỏng vấn)