SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

KHOA KỸ THUẬT & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp được thành lập với mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho sinh viên những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

TIN MỚI

812 FRESH PH.DS, MASTERS, BACHELORS AND BACCALAUREUS OF INTERNATIONAL UNIVERSITY - Vietnam National University GRADUATE IN 2021
Previous
Next