SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Trang chủ > Tuyển sinh

Tuyển sinh

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp được thành lập với mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho sinh viên những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

  • 2009: Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp được thành lập tại trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM với chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
  • 2014: Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng được thêm vào Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
  • 2020: Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp được thành lập với chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.