SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

KHOA KỸ THUẬT & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

VỀ CHÚNG TÔI

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp được thành lập với mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho sinh viên những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

 •  2009: Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp được thành lập tại trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM với chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
 • 2014: Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng được thêm vào Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.
 • 2019: Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp được thành lập với chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

MỤC TIÊU, TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Mục tiêu:

Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp nhìn nhận bản thân là một hệ thống, trong đó sinh viên là nhân tố quan trọng nhất và là động lực chính cho tất cả các hoạt động giảng dạy của Khoa. Cụ thể, mục tiêu của Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp là:

 • Duy trì chất lượng giảng dạy và học tập xuất sắc
 • Tuyển dụng và duy trì các giảng viên và nhân viên có trình độ cao để hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ
 • Tăng cường môi trường học tập để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu
 • Thu hút sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế
 • Tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp và các tổ chức giáo dục có uy tín khác

Tầm nhìn:

Đi đầu trong giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao trong lĩnh vực Quản lý và Công nghệ Tiên tiến.

Sứ mệnh:

Phát triển giáo dục đại học, sau đại học và tiến sĩ chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ và Quản lý tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

 1. Là kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, những người có khả năng:

(i) Thiết kế hoặc thiết kế lại các hệ thống Công nghiệp, Hậu cần & Chuỗi cung ứng.

(ii) Vận hành và quản lý các hệ thống Công nghiệp, Hậu cần & Chuỗi cung ứng.

(iii) Cải thiện hệ thống Công nghiệp, Hậu cần & Chuỗi cung ứng hiện có.

(iv) Hỗ trợ cho việc ra quyết định phù hợp.

 1. Tham gia học tập liên tục để duy trì và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
 2. Làm việc hiệu quả với mọi người và thể hiện khả năng lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn và hành vi đạo đức ở nơi làm việc.
 3. Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và khu vực công nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và quản lý bằng cách sử dụng các nguyên tắc, công cụ và kỹ thuật công nghiệp và hệ thống.

Chương trình đại học của Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế trong việc thiết kế, vận hành, cải thiện và tối ưu hoá các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

 • Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: Sinh viên học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế, tốt nghiệp với bằng Kỹ sư “Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp” hoặc “Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng”, do trường Đại học Quốc tế cấp.
 • Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: Sinh viên học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp có hai chương trình đào tạo khác nhau: Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống (ISE)Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng (LSCM).

 • ISE đào tạo sinh viên trở thành những kỹ sư có khả năng thiết kế, vận hành, điều phối, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ để tạo ra sản phẩm và dịch vụ.
 • LSCM đào tạo sinh viên trở thành những kỹ sư có khả năng thiết kế, vận hành, điều phối, quản lý các hoạt động trong Logistics và chuỗi cung ứng. Các hệ thống này hỗ trợ việc cung cấp và lưu trữ nguyên liệu thô cho sản xuất, dịch vụ, phân phối và giao hàng hóa thành phẩm cho khách hàng.

Khóa học của bằng Kỹ sư ISE & LSCM tại IU – ĐHQG HCM cung cấp cho sinh viên sự linh hoạt khi tham gia chương trình IU (4 năm tại IU) hoặc các chương trình liên kết (2 năm tại IU và 2 năm tại Đại học Rutgers và Đại học Binghamton, The State University of New York).

 

Các kỹ sư IEM có thể đảm nhận và thực hiện xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, cụ thể là Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý mua sắm, Quản lý dự án, Quản lý hàng tồn kho, Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất, Tối ưu hóa trong Sản xuất và Dịch vụ, phát triển một giải pháp tích hợp để giảm chi phí vận hành, vv. Các kỹ sư tốt nghiệp có năng lực có thể đạt được các vị trí cấp cao nhất trong các tổ chức như Giám đốc sản xuất và Giám đốc điều hành.

 • Tối ưu hóa và vận hành giải pháp nghiên cứu cho các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ
 • Giải pháp chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng điện tử
 • Nhà máy thông minh.

Có hai loại danh hiệu tương ứng với hai loại chương trình do Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp cung cấp:

 • IU-VNU Degrees được IU-VNU cấp cho sinh viên hoàn thành chương trình IU. Bằng cấp là “Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp” hoặc “Kỹ sư Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng”
 • Oversea Degrees được trao cho các trường đại học đối tác dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình twinning

 

 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
 • Phòng O2 – 602
 • Điện thoại: (84 – 28) 37244270 – số máy lẻ: 3327, 3982
 • Email: ise@hcmiu.edu.vn
 • Website: http://iem.hcmiu.edu.vn