SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Nhân sự Phòng thí nghiệm

M.ENG. ĐỖ VĨNH TRÚC

Read More »

M.SC. NGUYỄN PHÁT NHỰT

Read More »

M.SC NGUYỄN TRƯỜNG NGUYÊN

Read More »

NGUYỄN VĂN HẢI

Read More »

M.SC. NGUYỄN NGỌC MINH

Read More »

M.SC PHẠM TUẤN ANH

Read More »

M.ENG TRAN THI THANH NGUYEN

Read More »