SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

Tiếp cận vấn đề

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp luôn muốn đảm bảo trải nghiệm học tập tích cực cho sinh viên và môi trường làm việc lành mạnh cho các giảng viên/ chuyên viên của khoa. Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên/ chuyên viên trong khoa có một kênh chính thức để tự do góp ý/ yêu cầu cải tiến/ khiếu nại, hướng dẫn sau đây gồm 3 bước bạn có thể làm để đảm bảo khiếu nại của mình được giải quyết nhanh và thỏa đáng.

1. Trước khi khiếu nại

 • Nếu vấn đề của bạn là một yêu cầu/ mối lo ngại/ góp ý mang tính xây dựng, bạn có thể xem mục 2 – Giải đáp không chính thức.
 • Nếu bạn không thể hòa giải, bạn có thể xem mục 3 – Khiếu nại chính thức. 

2. Giải đáp không chính thức

 • Hãy luôn cố gắng TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN/ CHUYÊN VIÊN/ SINH VIÊN có liên quan đến yêu cầu/ mối lo ngại/ góp ý/ khiếu nại của bạn.
 • Để có câu trả lời nhanh nhất, bạn nên liên hệ các phòng ban chịu trách nhiệm trực tiếp tại trường Đại học Quốc Tế.
Chịu trách nhiệm trực tiếp Bạn nên làm gì
Phòng Công tác Sinh viên

 • BHXH, BHYT
 • Thẻ Sinh viên
 • Sinh hoạt công dân
 • Hỗ trợ học phí
 • Điểm rèn luyện
 • Bảo an sinh viên
 • Tư vấn tâm lý
 • Vi phạm
Gửi câu hỏi, yêu cầu qua website:

https://oss.hcmiu.edu.vn/viet-giay/TV001 

Tư vấn trực tiếp tại phòng O1.105 – IU Thủ Đức

Phòng Đào tạo Đại học

 • Xin điểm I & thi lại
 • Phúc khảo
 • Học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích
 • Chuyển ngành/ Đăng ký học Song ngành
 • Xin Gap Year
 • Xin kéo dài thời gian học tập
 • Lễ tốt nghiệp
 • Học kỳ quân sự
Đọc rõ hơn về cách thức tại :

https://sites.google.com/hcmiu.edu.vn/oaafaq/home 

Tư vấn trực tiếp tại phòng O2.708 – IU Thủ Đức

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

 • Đánh giá môn học
 • Các vấn đề khiếu nại, tố giác
 • Giấy xác nhận sinh viên
 • Nhắn tin thông qua trang Facebook: https://www.facebook.com/school.of.iem
 • Email thư ký: admin.iem@hcmiu.edu.vn 
 • Cố vấn học tập: xem trên Edusoftweb
 • Tư vấn trực tiếp tại phòng O2.602 – IU Thủ Đức

3. Khiếu nại chính thức

Biểu mẫu này nên là phương án cuối cùng để giải quyết mọi xung đột: https://forms.gle/sE3ZeRX8Mo5ABu6r7 

Nó mang lại quyền lực ẩn danh cho người báo cáo cũng như một không gian an toàn cho sinh viên/nhân viên chia sẻ ý kiến của mình, đồng thời giúp Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (IEM) cải thiện chất lượng giáo dục và môi trường làm việc.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các phương án giải quyết chỉ có thể được thực hiện khi khoa nhận được đủ bằng chứng một cách kịp thời. Do đó, có hai cách tiếp cận để người báo cáo xem xét:

Báo cáo bán ẩn danh: Nếu bạn để lại một phương tiện liên lạc, ví dụ số điện thoại hoặc email chưa được đăng ký với trường, khoa có thể gửi bạn giải quyết/phản hồi từ Ủy ban Giải quyết và sự giao tiếp sẽ được tiếp tục cho đến khi hai bên đạt được sự đồng thuận.

Báo cáo ẩn danh: Phản hồi từ Ủy ban Giải quyết sẽ được dán ở Bản tin IEM (trước văn phòng khoa O2.602) trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày khoa chính thức nhận báo cáo với đầy đủ chứng cứ.

IEM