SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Dư án nghiên cứu

Trường ĐHQT là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Nâng tầm quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và tính hội nhập.

Đội ngũ giảng viên khoa IEM bên cạnh việc giảng dạy đào tạo còn thực hiện các công trình nghiên cứu cho Trường, kết nối đại học Quốc gia, liên kết với các Đia phương cũng như với Doanh nghiệp. Sau đây là danh sách các công trình nghiên cứu gần nhất trong 5 năm qua:

Project Title Funding  Project Length
1 Optimization of supplier selection and order allocation related to recycled materials to minimize risk factors  Vietnam National University 2019-2021
2 Solving the Vehicle Routing Problem of multi trips, multi depots for garbage collection and transportation in Ho Chi Minh City   Vietnam National University 2020 – in progress
3 2 stages-Integer Linear Programming for  purchasing and production planning under random demand Vietnam National University 2020 – in progress

Student projects approved and funded by IU

2019 2020 2021 2022
Total Number of approved student projects 55 49 57
Number of approved student projects of IEM Nil (COVID-19) 5 4 1
Total approved budget (Millions VND) 463 395 620