SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông tin chung

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

 1. Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 2. Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 3. Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).
Chương trình đào tạoThời gian đào tạoNgôn ngữ giảng dạyHọc phíHình thức đào tạoĐơn vị đào tạo
Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp4 nămTiếng Anh~ 50.000.000 VND/ nămChính quy (Toàn thời gian)Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM
Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng4 nămTiếng Anh~ 50.000.000 VND/ nămChính quy (Toàn thời gian)Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Danh sách các môn học tiên quyết và tương đương

KhóaNgành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng
2023Download
2021Download
2020Download
2019Download
2018 onwardsDownload
 • Mục tiêu đào tạo:
 1. Kỹ sư sau khi ra trường có thể làm được các công việc sau:

(i) Thiết kế mới hoặc tái thiết kế các hệ thống công nghiệp

Sinh viên có khả năng thiết kế mới hệ thống công nghiệp như quy trình sản xuất hay dịch vụ công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ. Trong một số trường hợp cụ thể và đặc biệt thì sinh viên cũng có khả năng xây dựng hệ thống quy mô lớn hơn.

Phân tích và nghiên cứu nhưng hệ thống sản xuất và dịch vụ hiện có để xem nó có tối ưu hay chưa và có cần thiết để thiết kế lại hay không để nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất và dịch vụ.

(ii) Vận hành và quản lý công nghiệp

Vận hành hiệu quả hệ thống sản xuất và dịch vụ công nghiệp dựa trên sự kết hợp hiệu quả của tất cả các nguồn lực, tài nguyên của cả hệ thống như: con người, tài chính, máy móc, thiết bị….

(iii) Cải tiến các hệ thống công nghiệp hiện có

Sinh viên có khả năng phát hiện ra, mô phỏng và tìm cách lấy kết quả xác định chỉ số tối ưu hóa cho năng suất và dịch vụ mới.  Từ đó, đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện, tối ưu cho hệ thống hiện có.

(iv) Hỗ trợ đưa ra quyết định thông minh

Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và mô phỏng các mô hình quản lý để đưa ra giải pháp tối ưu thay đổi dưới dạng các tiêu chí đơn và đa tiêu chí để hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định.

 1. Tham gia học tập suốt đời để không ngừng duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn
 2. Có khả năng làm việc nhóm rất tốt, có khả năng lãnh đạo, có trình độ chuyên môn cao và có phẩm chất kĩ luật công nghiệp khi đi làm.
 3. Có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của xã hội và các khu công nghiệp tại Việt Nam. Có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật và quản lý công nghiệp bằng các nguyên tắc, công cụ và các kỹ thuật được học.
 • Định hướng nghề nghiệp
 • Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc của kỹ thuật, khoa học và toán học.
 • Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng
 • Khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, phải xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
 • Khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng đưa ra vai trò lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu
 • Khả năng phát triển và tiến hành thử nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu, đồng thời sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận
 • Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

 

 

 

 

 

Sách cẩm nang sinh viên cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích liên quan đến mục tiêu chương trình, kết quả học tập mong đợi, đặc tả chương trình đào tạo, đánh giá khóa học, hệ thống chấm điểm, … cho các chương trình Hệ thống và Kỹ thuật Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LCSM). Sinh viên cũng có thể tìm thấy thông tin về mô tả khóa học, quy trình kỷ luật và các quyền trong cuốn sổ tay này.

YearStudent’s handbook
2020Download
2019Download
2016Download

 

 

Trong tài liệu đặc tả chương trình, sinh viên có thể tìm thấy thông tin cần thiết về IEM liên quan đến sứ mệnh, cơ hội việc làm, chương trình giảng dạy, mô tả khóa học và quy định học tập. Để biết thêm thông tin, bạn có thể nhấp vào đây để tải xuống thông số kỹ thuật của chương trình (2019)

Sách cẩm nang sinh viên cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích liên quan đến mục tiêu chương trình, kết quả học tập mong đợi, đặc tả chương trình đào tạo, đánh giá khóa học, hệ thống chấm điểm, … cho các chương trình Hệ thống và Kỹ thuật Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LCSM). Sinh viên cũng có thể tìm thấy thông tin về mô tả khóa học, quy trình kỷ luật và các quyền trong cuốn sổ tay này.

YearStudent’s handbook
2020Download
2019Download
2016Download

 

Hướng dẫn môn thiết kế Capstone: Nhấp để xem chi tiết