SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Chương trình liên kết

Sub-heading: Nhận được 2 bằng tốt nghiệp chỉ trong 4 năm với các chương trình liên kết nước ngoài của Khoa.

Đại học Đối tác

Dưới đây là danh sách các trường đại học đối tác của Khoa và ngành liên kết tương ứng:

  • Binghamton University – State University of New York – Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Hãy email đến ise@hcmiu.edu.vn (Phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài), nếu các bạn có câu hỏi hoặc gặp trở ngại gì.

Điều kiện ứng tuyển

 

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
Xét tuyển Dự tuyển theo Kỳ thi Đánh giá Năng lực do IU tổ chức Theo phương thức khác
7520118_SB Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 6 – 9 3 – 8 2 – 5 Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01Phương thức 4: 02 bài thi bắt buộc (Toán, Tư duy Logic) và chọn 01 trong các bài thi: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: https://ouaa.hcmiu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-lien-ket/

Chương trình đào tạo

Đây là lộ trình 4 năm tại 2 trường đại học dành cho các sinh viên năm nhất với trình độ tiếng Anh đầu vào AE1. Với các trình độ tiếng Anh đầu vào khác, thời gian sẽ được dời lại tương ứng với từng học kỳ học bổ sung tiếng Anh.

Dành cho khóa 2020 trở về sau
Cập nhật Tháng 9/2020
AE1 (Các học kỳ)
Năm nhất
Học kỳ 1 Số TC
EN007SB Writing AE1 2
EN008SB Listening AE1 2
MA001SB Calculus 1 4
PH013SB Physics 1 2
CH011SB Chemistry for Engineers 3
CH012SB Chemistry Laboratory 1
PT001SB Physical Training 1 3
Tổng số tín chỉ của kỳ: 17
Học kỳ 2 Số TC
EN011SB Writing AE2 2
EN012SB Speaking AE2 2
MA003SB Calculus 2 4
PH014SB Physics 2 2
PT002SB Physical Training 2 3
IS001SB Introduction to Industrial Engineering 1
Tổng số tín chỉ của kỳ: 14
Năm thứ hai
Học kỳ 3 Số TC
MA024SB or MA023SB Differential Equations or Calculus 3 4
PH015SB Physics 3 3
PH016SB Physics 3 Lab 1
PE008SB Critical Thinking 3
IS004SB Engineering Probability 4
Tổng số tín chỉ của kỳ: 15
Học kỳ 4 Số TC
IS017SB Human Factors 4
IS020SB Engineering Economy 3
PH012SB Physics 4 2
Tổng số tín chỉ của kỳ: 9
Tổng số tín chỉ của 2 năm tại IU: 49
Mã môn học Tên môn học Số TC
EDD 111 Introduction to Engineering Design (*)
EDD 112 Introduction to Engineering Analysis (*)
ME 273 Statics (**)
Note:(*) Sinh viên phải học theo môn học lập trình. Môn này học trực tuyến với sự tư vấn của Cố vấn học tập trường Watson (ĐH Binghamton). Học vào mùa hè trước khi chuyển tiếp(**) Môn học phải học vào mùa hè trước khi chuyển tiếp, học trực tuyến thông qua ĐH Binghamton

 

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto