SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

CHƯƠNG TRÌNH BS-MS

1. Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ (BS-MS) được triển khai từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho phép sinh viên đại học có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (khoảng 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng.

Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ, tương đương khoảng 22 tín chỉ). Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

2. Điều kiện đăng ký – Chương trình đào tạo – Học phí và học bổng

2.1 Điều kiện đăng ký:

– Sinh viên năm 3 trở đi

– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 65

– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 70

2.2 Thời gian – Địa điểm đào tạo:
Sinh viên học các học phần Thạc sĩ theo Thời khóa biểu (thời gian – địa điểm) của từng ngành đào tạo Thạc sĩ (đa số học các buổi tối tại cơ sở 234 Pasteur)

2.3 Luận văn:
Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ. Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.

2.4 Học phí:
Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình Thạc sĩ như sau:

– ThS Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ

– ThS các ngành khác: 120 usd/tín chỉ

– Học phí các học phần Đại học không thay đổi

2.5 Học bổng:
Hiện tại nhà trường chưa có quy định về học bổng cho giai đoạn liên thông. Sau khi sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học và chuyển tiếp lên Thạc sĩ, sinh viên sẽ được xét nhận các loại hình học bổng Tuyển sinh Thạc sĩ (dành cho đối tượng xét tuyển). Thông tin cụ thể xem tại đây

3. Quy trình đăng ký       

Bước 1: Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 02/8 – 13/8/2021 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tin, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS 2019 – Đăng ký chương trình]

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 23 – 27/8/2021 trên trang web oga.hcmiu.edu.vn, email đăng ký

Bước 3: Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 06 – 15/9/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh)

Bước 4: Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Phòng ĐTSĐH sẽ hỗ trợ học viên BSMS đăng ký. Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 dự kiến bắt đầu từ 06/9/2021.

4. Khung chương trình đào tạo: Nhấp để tải thông tin chi tiết


5. Thông tin liên hệ: 

  1. Hà Thị Xuân Chi – Email: htxchi@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3327