SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement

[JOB FAIR 2023] THE BEGINNING OF A DREAM

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 – 𝐉𝐨𝐛 𝐅𝐚𝐢𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 Chương trình Ngày hội việc làm – Job Fair là sự kiện thường niên được tổ chức

Internship 2 – Gemadept

Gemadept tuyển SV thực tập cho HK hè năm 2022 – 2023 Số lượng 20 -30 SV (có qua chọn lọc hồ sơ, Phỏng vấn)