SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Announce on the Swiss Government Excellence Scholarships

Announce on the Swiss Government Excellence Scholarships

 Thông tin Học bổng xuất sắc của chính phủ Thụy Sỹ dành cho học giải nước ngoài niên khóa 2024-2025 – Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars for the 2024-2025 Academic Year. Thông tin cơ bản về học bổng như sau:

Đối tượng và điều kiện: Sinh viên và các nghiên cứu sinh sau đại học người Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực học thuật đều có thể nộp đơn xin Học bổng của Chính phủ Thụy Sỹ để tiếp tục theo học hoặc tiếp tục nghiên cứu cấp tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trong 10 Trường Đại học của Thụy Sỹ, trong đó có 02 Trường Đại học Bách khoa liên bang, cũng như các viện nghiên cứu hoặc trường Đại học khoa học ứng dụng. Chỉ những ứng viên đã có giáo viên hướng dẫn thuộc một trong các tổ chức giáo dục đại học của Thụy Sỹ mới được xét học bổng.

Thông tin chi tiết cho ứng viên Việt Nam tham khảo tại: https://tinyurl.com/ScholarshipVietnam

Ứng viên vui lòng gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email của Đại sứ quán hanoi@eda.admin.ch để nhận đầy đủ bộ thông tin hướng dẫn xin học bổng. Hồ sơ xin học bổng hoàn thiện cần phải gửi đến Đại sứ quán Thụy Sỹ trước ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Announce on the Swiss Government Excellence Scholarships

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto