SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Bộ môn Quản lý công nghiệp trường đại học NTUST tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ học kỳ mùa xuân năm 2023

Bộ môn Quản lý công nghiệp trường đại học NTUST tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ học kỳ mùa xuân năm 2023

Bộ môn Quản lý công nghiệp trường đại học NTUST tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ học kỳ mùa xuân năm 2023.

Sinh viên, học viên ứng tuyển phỏng vấn online thực hiện các bước sau:

  1. Điền link của khoa IEM để nhận thông báo, hướng dẫn, tư vấn

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFY-gZUABCRK50ElALutiGSohgjw30lNVUhAoDcr4bJaG8Fw/viewform

  1. Thực hiện các bước như đính kèm của NTUST

https://drive.google.com/file/d/1mUwReq04CPZU8clZs4Ikf5W5QeJakGwq/view?usp=sharing

Nếu có thắc mắc, cần hỗ trợ thông tin, tư vấn sinh viên có thể liên hệ anh Minh, email nnminh@hcmiu.edu.vn

Deadline đăng ký: 13/09/2022

 

Bộ môn Quản lý công nghiệp trường đại học NTUST tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ học kỳ mùa xuân năm 2023

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto