SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Đặc tả chương trình

Trong tài liệu đặc tả chương trình, sinh viên có thể tìm thấy thông tin cần thiết về IEM liên quan đến sứ mệnh, cơ hội việc làm, chương trình giảng dạy, mô tả khóa học và quy định học tập. Để biết thêm thông tin, bạn có thể nhấp vào đây để tải xuống thông số kỹ thuật của chương trình (2019)

Sách cẩm nang sinh viên cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích liên quan đến mục tiêu chương trình, kết quả học tập mong đợi, đặc tả chương trình đào tạo, đánh giá khóa học, hệ thống chấm điểm, … cho các chương trình Hệ thống và Kỹ thuật Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LCSM). Sinh viên cũng có thể tìm thấy thông tin về mô tả khóa học, quy trình kỷ luật và các quyền trong cuốn sổ tay này.

Year Student’s handbook
2020 Download
2019 Download
2016 Download