SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Đặc tả chương trình

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2021 về trước: Nhấp vào để xem chi tiết

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2022: Nhấp vào để xem chi tiết