SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Đăng ký môn học học kì hè năm học 2023-2024 cho sinh viên K2023

Đăng ký môn học học kì hè năm học 2023-2024 cho sinh viên K2023

🏵️Đăng ký môn học học kì hè năm học 2023-2024 cho sinh viên K2023
Căn cứ theo kế hoạch xếp thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo Đại học sẽ đăng ký môn học học kỳ hè cho sinh viên Khóa 2023.
Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho sinh viên, đồng thời hạn chế giải quyết các trường hợp thay đổi kết quả sau khi đã đăng ký môn học, trường hợp sinh viên không đăng ký học hè: sinh viên nộp đơn về VP Khoa O2.602 (có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm) trước ngày 19/5/2024.
Lưu ý: Đơn viết tay hoặc đánh máy (không có mẫu).

Đăng ký môn học học kì hè năm học 2023-2024 cho sinh viên K2023

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto