SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Cẩm nang Cao học

  • Khung chương trình đào tạo:

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2022: Nhấp vào để xem chi tiết

  • Hướng dẫn đánh giá môn học:

Theo Quy chế học tập của IU-VNU, các bài đánh giá được chia thành ba loại như sau:

  • Thi cuối kỳ: 35% – 60%
  • Thi giữa kỳ: 20% – 40%
  • Khác (ví dụ: bài kiểm tra trong lớp, bài thuyết trình nhóm, v.v.): 10% – 30%

Điểm cuối kỳ cho môn học thực hành bao gồm:

  • Bài tập thực hành: 70% – 80%
  • Kiểm tra thực hành cuối kỳ: 20% – 30%
lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto