SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup dành cho chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025

Buổi chia sẻ Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup dành cho chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.
Thông tin Buổi chia sẻ cụ thể như sau:
Đối tượng hướng đến: Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Khoa học – Công nghệ có quan tâm đến chương trình du học ngành KHCN;
Thời gian: từ 13h đến 15h, thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2023
Địa điểm: Phòng A2.104
Đại diện Chương trình Học bổng:
ThS. Bùi Thanh Hạnh, Giám đốc Chương trình Học bổng KHCN Vingroup;
Giáo sư Wray Buntine, Giám đốc Chương trình Khoa học Máy tính, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.
Nội dung:
Giới thiệu chung về Học bổng Vingroup và tiêu chí tuyển chọn
Hỏi đáp trực tiếp cùng Đại diện Học bổng Vingroup
Đăng ký tham dự: điền form đăng ký tại link https://forms.office.com/r/4Yy9Hih9Q4
Vui lòng tham khảo thêm thông tin về Học bổng tại website: https://scholarships.vinuni.edu.vn/