SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > IEM – lịch bảo vệ proposal HK II năm học 2022 – 2023

IEM – lịch bảo vệ proposal HK II năm học 2022 – 2023

Sinh viên đã đăng ký môn Thesis HK II năm học 2022 – 2023 kiểm tra email để xem lịch chi tiết ngày giờ, phòng để tham gia bảo vệ.

IEM – lịch bảo vệ proposal HK II năm học 2022 – 2023